A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008)

View resource name in all available languages

Multimodaalinen korpus Helsingin kaupungin matkailuesitteistä vuosilta 1967-2008

GeM-HTB

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201411281

The corpus is available in in Kielipankki - the Language Bank of Finland (ling.helsinki.fi), download location: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015030301.

This multimodal corpus, which consists of the tourist brochures produced by the city of Helsinki, Finland, is fully annotated using XML schema provided for the Genre and Multimodality (GeM) model. The GeM model is used to describe the content, layout, graphic and typographic appearance, and rhetorical structure of 58 double-pages published between 1967 and 2008.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla Kielipankissa (ling.helsinki.fi), lataus: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015030301.

Multimodaalinen korpus Helsingin kaupungin matkailuesitteistä vuosilta 1967–2008 sisältää 58 aukeamaa koodattuna Genre and Multimodality (GeM) –mallin XML-annotaatiota käyttäen. Malli kuvaa matkailuesitteiden sisältöä, sommittelua (layout), ulkoasua, navigaatiota sekä retorista rakennetta. Nämä analyyttiset tasot ovat keskenään ristiviitattuja.

You don’t have the permission to edit this resource.