Android Newsreader

View resource name in all available languages

Uudiste lugeja Androidis

Reads aloud fresh news in Estonian. User options include three synthetic voices and different speech rates.

View resource description in all available languages

Rakendus loeb eesti keeles ette värskeid uudiseid. Kasutajal on võimalik valida kolme sünteeshääle ja erinevate lugemiskiiruste vahel.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: