Audio Interface for Texts and Ebook Generator

View resource name in all available languages

Tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija

Converts texts in txt or html format to audio files and provides ebooks in ePub3 format with audio files to be listened to in synthetic speech. The audio interface and ebook generator Vox Populi consists of two components – an audio interface for texts and a pronunciation glossary. A joint application of those two and the system of speech synthesis of the Institute of the Estonian Language will convert a user´s text file into a synthetic audio file.

View resource description in all available languages

Teisendab txt- ja html-formaadis tekstid helifailideks ja lisab ePub3 formaadis e-raamatule sünteeskõnes kuulatavad audiofailid. Helindaja ja genereerija Vox Populi koosneb kahest komponendist – tekstide helindajast ja hääldussõnastikust. Nende kahe koostöös ja Eest Keele Instituudi kõnesünteesi kaasates saab kasutaja saadetud tekstifailist sünteeshäälega audiofail.


You don’t have the permission to edit this resource.