Chuvash Corpus (UHLCS)

View resource name in all available languages

Tšuvassin korpus (UHLCS)

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014032625

http://islrn.org/resources/530-594-973-864-8

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (taito-shell.csc.fi, access rights instructions: https://www.kielipankki.fi/access/).

The corpus contains the following documents:

* Gebräuche und Volksdichtung der Tschuwassen.
* Gesammelt von Heikki Paasonen, herausgeben von Eino Karahka und Matti Räsänen.
* Mémoires de la Société Finno-Ougrienne XCIV. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki 1949.

The texts included in the Chuvash Corpus have been analysed and coded morphologically as well as translated into English and German. The corpus was created by André Hesselbäck during the project ‘Endangered Finno-Ugric languages Database’ and submitted to the University of Helsinki Department of General Linguistics for research use.

The Chuvash Corpus is a part of the Multilingual Resource Collection of the UHLCS.

UHLCS has many different IPR holders. Should you have any questions regarding the collection, please contact Pirkko Suihkonen (suihkonen.pirkko@gmail.com).

License details: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304127
Detailed information: http://www.ling.helsinki.fi/uhlcs/

The purpose of the resource use must be outlined in a research plan.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla Kielipankin sovelluspalvelimella (taito-shell.csc.fi, käyttöoikeuksien hakemisesta ks. https://www.kielipankki.fi/kayttajaksi/).

Tšuvassin korpus sisältää seuraavat dokumentit:

* Gebräuche und Volksdichtung der Tschuwassen.
* Gesammelt von Heikki Paasonen, herausgeben von Eino Karahka und Matti Räsänen.
* Mémoires de la Société Finno-Ougrienne XCIV. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki 1949.

Tshuvassin korpuksen tekstit on analysoitu ja koodattu morfologisesti sekä käännetty englanniksi ja saksaksi. Korpuksen on laatinut André Hesselbäck hankkeen Uhanalaisten suomalais-ugrilaisten kielten tietopankki aikana. Korpus on toimitettu Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle käytettäväksi tutkimusmateriaalina.

UHLCS:llä on monta eri omistajaa. Kokoelmaan liittyvistä asioista voi tiedustella Pirkko Suihkoselta (suihkonen.pirkko@gmail.com).

Käyttöehdot: http://www.csc.fi/english/research/software/dma
Lisenssitiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304127


Kielivaran käyttötarkoitus tulee määritellä tutkimussuunnitelmassa.

You don’t have the permission to edit this resource.