Corpus of Estonian scientific texts

View resource name in all available languages

Segakorpus: Doktoritööd

ID:

http://hdl.handle.net/11297/1-00-0000-0000-0000-0002-4

doi:10.15155/TY.0014

A text corpus containing 5 million words of Estonian scientific texts:
PhD dissertations (2.3 million words) and scientific articles.
Markup: TEI P5 XML
encoding: UTF8

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab 5 miljonit sõna eestikeelset teaduskirjandust: doktoritööd (2,3 miljonit sõna) ja teadusartiklid. TEI P5 XML märgendus, UTF8 kodeering.

You don’t have the permission to edit this resource.