Dictionary of antonyms

View resource name in all available languages

Antonimų žodynas

The dictionary shows antonyms usage speech, what is the significance and what functions they perform in the sentence. Dictionary for both language practice and the theory of antonyms of Lithuanian language.

View resource description in all available languages

Žodyne parodoma antonimų vartosena kalboje, kokia jų reikšmė ir kokias stilistines funkcijas jie atlieka sakinyje, t. y. rišliame kontekste. Žodyne sudėtos visos kalbos dalys – ir savarankiškos, ir pagalbinės. Žodynas skirtas tiek kalbos praktikai, tiek lietuvių kalbos antonimijos teorijai.

You don’t have the permission to edit this resource.