Dictionary of comparisons

View resource name in all available languages

Palyginimų žodynas

The first dictionary of comparisons came out almost thirty years ago. During that time has accumulated a lot of new information which is included in new Dictionary of comparisons. This dictionary allows to access a lot of useful information. There are comparisons from other dictionaries like Dictionary of Lithuanian language, Dictionary of Kupiškėnai, folklore of printed and handwritten collections.

View resource description in all available languages

Pirmasis palyginimų žodynas išėjo bemaž prieš trisdešimt metų (Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Sudarė K. B. Vosylytė. Vilnius: Mokslas, 1985), tad per tą laiką susikaupė daug naujų duomenų. Kad palyginimai kaip svarbi kalbos vaizdingumo priemonė būtų prieinama plačiajai visuomenei, ryžtasi parengti naują „Palyginimų žodyną". Jame pateikiami palyginimai, surinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno" kartotekos ir I–XX tomų, tarminių žodynų, iš „Kupiškėnų žodyno" kartotekos, iš smulkiosios tautosakos spausdintų ir rankraštinių rinkinių, iš atskirais leidiniais, „Kalbos kultūroje" ir kitur paskelbtų frazeologizmų, iš gyvosios kalbos, lietuvių literatūros klasikų raštų ir kitų rašytojų kūrinių. Žodynas turėtų praversti visiems, kam rūpi kalbos raiškos priemonės, stiliaus vaizdingumas, kalbos įtaigumas ir glaustumas.

You don’t have the permission to edit this resource.