Dictionary of synonyms

View resource name in all available languages

Sinonimų žodynas

The dictionary of synonyms contains more than 5200 groups of synonyms. Theses groups takes of 27000 words and phraseologisms. The dictionary of synonyms isn't full because dictionary entries hadn't wide descriptions of source, citations from fiction, scientific or other literature. There are short tenses and words core in synonyms illustrations.

View resource description in all available languages

Prieš keliolika metų (1961) išėjęs pirmasis „Lietuvių kalbos sinonimų žodynas“ yra nedidelės apimties ir pritaikytas daugiau mokyklos reikalams. Čia pateikiamas naujas to paties autoriaus „Sinonimų žodynas“ yra daug platesnis – jį sudaro apie 5200 sinoniminių žodžių grupių (eilių), apimančių per 27000 žodžių bei frazeologizmų. Bet šis žodynas nepretenduoja į išsamų lietuvių kalbos sinonimų rinkinį. Jame nėra detalių sinonimų reikšmės atspalvių aiškinimų, nėra citatų iš grožinės, mokslinės ar kitokios literatūros. Žodžių iliustracijai imami tik trumpi sakiniai ar žodžių junginiai be jų šaltinio nurodymo. Sinoniminių žodžių reikšmę padeda suprasti ne tiek trumpi aiškinimai, kiek pati jų sudarytoji grupė.

You don’t have the permission to edit this resource.