English-Estonian Machine Translation Dictionary

View resource name in all available languages

Inglise-eesti masintõlkesõnastik

A constantly incremented English-Estonian online dictionary, which is helpful in both human and machine translation. Currently, there are nearly 90,000 English words and phrases. Being created as a hobby, the dictionary need not meet all the quality standards of the Institute of the Estonian Language.

View resource description in all available languages

Jooksvalt täienev inglise-eesti veebisõnastik, mis on abiks tõlkimisel ja toetab ka masintõlget. Sõnastikus on praegu ligi 90 000 ingliskeelset sõna ja püsiühendit Sõnastik on loodud hobi korras ning ei pruugi vastata Eesti Keele Instituudi kvaliteedistandardile.

You don’t have the permission to edit this resource.