Estonian-Russian learner's orthographic dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-vene õpilase ÕS

Эстонско-русский орфографический словарь ученика

The Estonian-Russian Learner´s ÕS is mainly meant for those learners of Estonian whose mother tongue is Russian or who learn it through Russian. Words can be searched via Estonian as well as via Russian. The dictionary is a combination of the Dictionary of Standard Estonian, A Learner´s Dictionary of Standard Estonian, and The Estonian-Russian Dictionary. It contains 23,000 Estonian words and place names with Russian equivalents and examples. There is also a Russian-language survey of Estonian orthography and a Russian-Estonian index.

View resource description in all available languages

Eesti-vene õpilase ÕS on mõeldud eelkõige vene emakeelega või vene keele põhjal eesti keele õppijale. Sõnu saab otsida nii eesti kui ka vene keele kaudu. See sõnastik on kombinatsioon eesti õigekeelsussõnaraamatust, õpilase õigekeelsussõnaraamatust ja eesti-vene sõnaraamatust. Teos sisaldab 23 000 eesti keele sõna ja kohanime venekeelsete vastete ja näidetega. Lisatud on ka venekeelne eesti ortograafia ülevaade ning vene-eesti register.

Эстонско-русский школьный орфографический словарь предназначен для тех, для кого русский язык является родным, a также для тех пользователей, которые изучают эстонский язык на базе русского. Поиск в словаре может осуществляться как через эстонское, так и через русское слово.

You don’t have the permission to edit this resource.