Grammatical Lexicon of Polish Phraseology

SEJF

ID:

415

The Grammatical Lexicon of Polish Phraseology (Słownik elektroniczny języka polskiego dla wyrażeń frazeologicznych) is an electronic lexicon containing multi-word units (mainly nominal, adjectival and adverbial compounds) of the general (non-terminological) Polish language. It has been created within the ERDF Nekst project and contains about 5,000 multi-word lexemes, 93,000 corresponding inflected forms, and 160 graph-based inflection paradigms.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • KOSEK, I. (2008): ''Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych'', Olsztyn. BAŃKO, M. (2004): ''Słownik porównań'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. CZEREPOWICKA, M. (2006): ''Opis powierzchniowoskładniowy wyrażeń niestandardowych typu na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze we współczesnym języku polskim'', Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. WOJDAK, P. (2004): ''Przysłówki polisegmentalne w modelu składniowym polszczyzny'', Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.plWordNet (http://plwordnet.pwr...)