Helsinki University Conversation Data Archive

View resource name in all available languages

Keskusteluntutkimuksen arkisto

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730179

http://islrn.org/resources/345-707-197-179-4

The Helsinki University Conversation Data Archive contains audio and video recordings of everyday and institutional conversations in Finnish. In addition to this the archive contains text: a part of the data is transcribed with CA transcription.

View resource description in all available languages

Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen yhteydessä sijaitseva Keskusteluntutkimuksen arkisto on yksi Suomen laajimmista suomenkielisen vuorovaikutuspuheen kokoelmista. Tällä hetkellä ääni- tai ääni- ja kuvanauhoitettua aineistoa on arkistossa yli 500 tuntia, josta litteroituna on noin 100 tuntia. Pääasiallisesti korpus koostuu arkipuheesta (mm. pariskuntien puheluita, perheen kahvipöytäkeskusteluja ja lasten leikkejä) mutta mukana on myös jonkin verran institutionaalista puhetta (asiointipuheluita, kampaamokeskusteluja, poliittisia tv-väittelyjä ja luokkahuonekeskustelua). Aineistoihin on saatu osallistujien ja nauhoittajan lupa, ja aineistoja käytettäessä puhujien henkilöllisyys suojataan.

Arkiston aineistoon kuuluvat paitsi itse tallenteet ja litteraatit, myös niistä tehdyt kandidaatintyöt. Kaikki aineisto on sähköisessä muodossa, mutta toistaiseksi vain paikallisesti, Muoto-opin arkiston tiloissa Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Äänitiedostojen yleisimmät tallennusmuodot ovat mp3 ja wav. Videoaineistoa löytyy muun muassa mpg- ja wmv-muodossa. Aineistosta on yksityiskohtainen sähköinen kortisto.

Tutkijoiden on mahdollista tietyin ehdoin saada aineistoa tutkimuskäyttöön.

You don’t have the permission to edit this resource.