ispell-fi

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730193

http://islrn.org/resources/732-806-208-949-9

This project aims at creating affix and dictionary files to allow ispell to be used for spell checking Finnish language documents.

Both the dictionary and the affix files are distributed under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation. (See the file COPYING.)

Current status

This spell check dictionary for ispell should cover a moderate portion of common Finnish words.

The dictionary is usable, but not very suitable for serious use.

Three different sizes

Three different versions of this dictionary exists: small, medium and large. These differ only by the number of words derived from other words. (See statistics in CHANGELOG.)

The small version recognizes 756588 words, and requires 2.7 megabytes of hard disk space. Ispell uses 5 megabytes of memory when using this version, so it should be usable also on slower computers.

The medium version recognizes 1894529 words, and requires 5.3 megabytes of hard disk space. Ispell uses about 10 megabytes of memory when using this version. This is the recommended version.

The large version recognizes 6678677 words, and requires 9.0 megabytes of hard disk space. Ispell uses as much as 19 megabytes of memory when using this version. Using it may be not worth the memory used.

View resource description in all available languages

Tämä projekti pyrkii saamaan aikaan sanasto- ja affiksitiedostot, jotka mahdollistavat suomenkielisten asiakirjojen oikaisuluvun ispellillä.

Tämän ispellin oikaisulukusanaston pitäisi kattaa kohtuullinen osa yleisistä suomen kielen sanoista.
Sanasto on käyttökelpoinen, mutta ei sovi vakavaan käyttöön.

Sanastosta on kolme erikokoista versiota: pieni, keskisuuri ja suuri. Nämä eroavat toisistaan vain muodostettujen sanojen taivutusmuotojen määrän osalta.
Pieni versio tunnistaa 756588 sanaa, ja vaatii levytilaa 2,7 megatavua. Muistia ispell kuluttaa sen kanssa noin 5 megatavua, joten sen pitäisi toimia myös pienitehoisilla koneilla.
Keskisuuri versio tunnistaa 889302 sanaa, ja vaatii levytilaa 5,3 megatavua. Muistia ispell kuluttaa sen kanssa noin 10 megatavua. Tätä sanastoa suositellaan käytettäväksi.
Suuri versio tunnistaa 6678677 sanaa, ja vaatii levytilaa 9,0 megatavua. Muistia ispell kuluttaa sen kanssa huimat 19 megatavua, joten tämän sanaston käyttäminen saattaa olla hieman kyseenalaista.

You don’t have the permission to edit this resource.