Lionbridge Freeway

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073076

Tracking your translation activity is critical – but it can consume a lot of valuable resources. As part of our managed services commitment, Lionbridge provides our customers with the Freeway™ online translation management portal technology. Freeway delivers a host of productivity-enriching features that help you cost-effectively deliver global content while getting real-time project visibility and ongoing enterprise reporting with minimal administrative and IT burden.

View resource description in all available languages

Käännöstoiminnan seuranta on ensiarvoisen tärkeää, mutta se voi myös varata runsaasti arvokkaita voimavaroja. Lionbridge tarjoaa asiakkailleen hallinnoitujen palveluiden osana käännöstenhallintajärjestelmän, Freeway™-verkkoportaalin. Freewayssä on paljon toimintaa tehostavia ominaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat tuottaa monikielistä sisältöä kustannustehokkaalla tavalla, seurata projektien edistymistä reaaliajassa ja tuottaa yrityksen raportteja niin, että hallinto ja IT-toiminnot selviävät mahdollisimman vähällä vaivalla.

You don’t have the permission to edit this resource.