Lithuanian Names Database

View resource name in all available languages

Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas

The Digest of Names of the Republic of Lithuania consists of a list of names of all the citizens of the Republic of Lithuania (based on the 2006 data from the Residents’ Register) and children who were born in Lithuania in 1991–2010 (as well as names of children who were born abroad yet have been listed in the Lithuanian Residents’ Register). The Digest features a total of 82,746 names that belong to 3.5 million persons (3,593,391 persons, to be more exact).
There are plans to analyse the names and group them by origin, inflect and stress them and provide references for names that are inappropriate and should be avoided to be replaced with names that are more correct and appropriate, establish links among different variations, derivatives, underlying names and abbreviations of the same name. Names that have been examined and structured are moved to the List of Recommended Names (see top of the page); currently, more than 40,000 names have been properly arranged and ordered.
The source of the data is the Residents’ Register of the Republic of Lithuania. In early 2007, the Language Commission acquired from the Residents’ Register Service under the Interior Ministry of the Republic of Lithuania the first and the largest compendium of impersonal data available in the Residents’ Register of the Republic of Lithuania, which consists of the name of a citizen (or a child under 16), a gender reference, year of birth, place of birth (to the accuracy of the state and the municipality), and the person’s the nationality (if specified). A list of names of new babies born over 2007–2010 has been acquired later.

View resource description in all available languages

Lietuvos Respublikos vardų sąvade teikiami visi Lietuvos Respublikos piliečių (2006 m. Gyventojų registro duomenimis) ir Lietuvoje 1991–2010 m. gimusių vaikų vardai (ir vardai vaikų, gimusių užsienyje, bet įtrauktų į Lietuvos gyventojų registrą). Iš viso šiuo metu sąvade 82 746 vardai, tai 3,5 mln. asmenų (tiksliau – 3 593 391 asmens) vardai.
Vardus numatyta išanalizuoti, sugrupuoti pagal kilmę, išlinksniuoti ir sukirčiuoti, be to, pateikti nuorodas iš neteiktinų ir vengtinų vardų variantų į taisyklingesnius, teiktinesnius, susieti to paties vardo variantus, išvestinius, pamatinius vardus ir trumpinius. Ištirti ir sutvarkyti vardai perkeliami į Rekomenduojamų vardų sąrašą (žr. puslapio viršuje), šiuo metu sutvarkytų vardų daugiau kaip 40 tūkstančių.
Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras. 2007 m. pradžioje Kalbos komisija iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsigijo pirmą ir patį gausiausią nuasmenintų Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų rinkinį, kurį sudaro: piliečio (arba vaiko iki 16 m.) vardas, lyties nuoroda, gimimo metai, gimimo vietos (šalies ir savivaldybės tikslumu), tautybė (jei nurodyta). Vėliau įsigyti 2007–2010 m. naujagimių vardai.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: