Term Bank of the Republic of Lithuania

View resource name in all available languages

Lietuvos Respublikos terminų bankas

LRTB

The purpose of the Terminology Bank of the Republic of Lithuania is to ensure consistent usage of standardised terminology of the Lithuanian language, and in the legislation of the Republic of Lithuania in particular, to design a uniform information system for different governmental bodies that other entities and persons could access and contribute to; this system would also be easily available to specialists from different fields based both in Lithuania and abroad.
The Terminology Bank is being developed and its operation, continuous maintenance and updating is ensured by the Bank’s administrators, the State Commission of the Lithuanian Language (the data administrator and manager) in association with the Office of the Seimas (Parliament) of the Republic of Lithuania (the information system administrator).

View resource description in all available languages

Lietuvos Respublikos terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Terminų banko tvarkytojai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (duomenų tvarkytoja ir valdytoja) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (informacinės sistemos tvarkytoja).

You don’t have the permission to edit this resource.