The Conceptual File of Estonian Lexis of the Institute of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti Keele Instituudi mõisteline sõnavarakartoteek

The idea comes from Andrus Saareste. Collection started in the 1920s and went on until mid-1930s. Unlike the geographic division typical of dialect collections, here the vocabulary is divided by conceptual affinity. Material has been collected from the following domains: Marriage, Time, Gardening, Love life, Buildings, Haymaking, Weather, Humans, Fishing, Cattle breeding, Body, Clothing, Handicrafts, Traffic, Flax works, Animals, Mineral resources, Landscapes, Seabirds, Maritime affairs, Apiculture, Forestry, Measurement, Playing, Sign, Magic, Dishes, Woodwork, Agriculture, Family, Vehicles, Firmament, Volition, Plants, Health, Nourishment, Fire, Emotional life, Cognition, Work, Religion, Waterbodies, Water vehicles, Vodka, Wool, Colour, and Justice and Society.

View resource description in all available languages

Mõistelise sõnavarakartoteegi idee pärineb Andrus Saarestelt. Kogumistöö algas 1920ndatel ja kestis 1930ndate keskpaigani. Mõistelises kogus on sõnavara jaotatud mitte kihelkondade, vaid mõistete järgi. Materjali on kogutud järgmiste valdkondade kohta: abielu, aeg, aiandus, armuelu, ehitused, heinategu, ilmastik, inimene, kalandus, karjandus, keha, kehakatted, käsitöö, liiklus, linatöö, loomastik, maapõuevarad, maastik, merelinnud, merendus, mesindus, metsandus, mõõdud, mängimine, märk, nõidus, nõud, puutöö, põllundus, suguvõsa, sõidukid, taevalaotus, tahtmine, taimestik, tervis, toitlus, tuli, tundeelu, tunnetamine, töö, usund, veekogud, veesõidukid, viin, vill, värv, õigus ja ühiskond.

You don’t have the permission to edit this resource.