The Corpus of Speech Synthesis of the Institute of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti Keele Instituudi kõnesünteesikorpus

The corpus contains sound recordings of read texts used for the creation of voice models for Estonian text-to-speech synthesis.

View resource description in all available languages

Eestikeelse tekst-kõne sünteesi häälemudelite loomiseks kasutatud sisseloetud tekstid.

You don’t have the permission to edit this resource.