The Dictionary of Estonian Dialects (2013–...; lõpetis–nisu)

View resource name in all available languages

Eesti murrete sõnaraamat (2013–...; lõpetis–nisu)

The aim of this dictionary is to possibly cover the whole vocabulary of Estonian dialects. The entry words are accompanied by phonetic and grammatical data, their area of distribution, and meaning. Sentence examples demonstrate additional grammatical and semantic specifics of the words.

View resource description in all available languages

Eesti murrete sõnaraamat haarab võimalikult kogu murdesõnavara. Sõnu saadab häälikuline ja grammatiline iseloomustus, levik ning selgub sõnade tähendus. Näitelaused toovad esile murdesõnadega seotud tähenduslikke ja grammatilisi nähtusi.

You don’t have the permission to edit this resource.