The Dictionary of Lithuanian

View resource name in all available languages

Lietuvių kalbos žodynas

LKŽ

Dictionary of the Lithuanian Language is the largest work of twentieth-century Lithuanian linguistics. The idea of the Dictionary was conceived (and its compilation begun) by the eminent Lithuanian philologist Kazimieras Buga at the turn of the twentieth century. Since then several generations of lexicographers of the Institute of the Lithuanian Language have been engaged in the preparation of its twenty volumes for six decades (published between 1941 and 2002).

The Dictionary aims to give the words and illustrate their usage by quotations culled from all kinds of writings and dialect records from the period between the year 1547, i.e. the publication of the first Lithuanian book, and 2001.The twenty volumes of the Dictionary make up about 22,000 pages, comprising half a million headwords and over 11,000,000 words of text. This academic edition of the Dictionary of the Lithuanian Language is significant not only as a major landmark of Lithuanian philology, it is also an authoritative source for comparative Indo-European studies. It presents the origin, history and spread of a word, its grammatical and accentual forms and categories, and its peculiarities with respect to word-formation, semantic structure, stylistic usage, etc. The Dictionary abounds in extra-linguistic information: the illustrative material carries much background information about the everyday life of the speakers of the language, their social relations, ethical values, ethnographical details, etc.

View resource description in all available languages

Lietuvių kalbos žodynas – didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas, kurio idėją prieš 100 metų pradėjo realizuoti žymusis lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga. Dvidešimt Žodyno tomų šešis dešimtmečius (1941–2002 m.) rengė kelios kalbininkų kartos. Jame pateikiama senoji ir dabartinė lietuvių kalbos leksika. Žodžiai iliustruojami raštų nuo 1547 m. iki 2001 m. (religinės, mokslinės, grožinės, publicistinės literatūros) ir tarmių sakiniais, renkamais nuo 1902 m. Žodyno apimtis: apie 22 000 puslapių, jame daugiau kaip 11 mln. žodžių, pavartotų Žodyno tekste (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžimuose ir kt.), 0,5 mln. leksikografinių straipsnių (antraštinių ir paantraštinių žodžių). Šis mokslinis Žodynas reikšmingas ne tik lietuvių kalbotyrai, bet ir lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui. Jame parodoma žodžio geografija, istorija, kilmė, gramatinės formos ir kategorijos, darybiniai ryšiai ir variantai, semantinė struktūra, kirčiavimas, vartosena ir stilius. Tarmių leksika pagal fonetinius dėsnius transponuojama į bendrinę kalbą. Žodyne gausu etnolingvistinės medžiagos: iliustraciniai pavyzdžiai rodo žmonių buitį, visuomeninius santykius, etines vertybes, čia daug etnografinių detalių.


You don’t have the permission to edit this resource.