The Dictionary of the Eastern Dialect

View resource name in all available languages

Idamurde sõnastik

This dictionary of 7000 entry words is intended for everyone who deals with dialects, either professionally or academically, as well as for the people with an Eastern-Estonian background who find their ancestors´ tongue fascinating.

View resource description in all available languages

Sõnastik kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja. Sõnastik sisaldab 7000 märksõna ning on mõeldud kõigile, kes kasutavad oma töös või õpingutes murdekeelt või kes on pärit Ida-Eestist ja keda paelub esivanemate kõnepruuk.

You don’t have the permission to edit this resource.