The Dictionary of the Kihnu Dialect

View resource name in all available languages

Kihnu sõnaraamat

The dictionary presents lexical material from the vernacular actively spoken on the islands of Kihnu and Manija. Apart from the 6000 dialect words there is a selection of personal and place names. The entry list contains quite ancient words as well as some that have arrived in the Kihnu vernacular only in the recent decades. The basic forms and sentence examples (with translations into standard Estonian) facilitate learning and use of the dialect.

View resource description in all available languages

„Kihnu sõnaraamat“ hõlmab sõnavara murdekeelest, mida kõneldakse Kihnus ja Manijal. Raamatusse on mahtunud enam kui 6000 sõna, lisaks veel valik isiku- ning kohanimesid. Märksõnade hulka on valitud nii Kihnule iseloomulikke iidseid sõnu kui ka neid, mis on murdekeelde tulnud alles viimastel kümnenditel. Sõnade tarvitamist hõlbustavad lisatud põhivormid ja näitelaused nii kihnu kui ka kirjakeeles.
Sõnaraamatu on koostanud Reene Leas, Reti Könninge, Silvi Murulauk ja Ellen Niit ning toimetanud Karl Pajusalu ja Jüri Viikberg.
Sõnaraamat on mõeldud eelkõige kihnlastele, kihnu keele õppijatele ja kasutajatele, aga ka kõigile neile, kes tunnevad huvi selle eripärase keele ja kultuuri vastu.
„Kihnu sõnaraamat“ lisandub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja, milles on juba ilmunud „Vanapärase Võru murde sõnaraamat“ (2011), „Mulgi sõnastik“ (2013), „Hiiu sõnaraamat“ (2015) ja „Idamurde sõnastik“ (2016).

You don’t have the permission to edit this resource.