The Estonian Word Families

View resource name in all available languages

Eesti keele sõnapered

The first Estonian dictionary of word families; it provides a comprehensive view of the riches of Estonian word formation, describing the structure and formative relations of ca 120,000 Estonian words. Based of the formative relations, the words make up nearly 9000 word families. A word family consists of all the words that are linked by formative processes and share one and the same word stem.

View resource description in all available languages

Esimene eesti keele sõnaperede sõnaraamat, kust saab põhjaliku ülevaate eesti keele rikkalikust sõnamoodustusest – kirjeldatud on ligikaudu 120 000 sõna ehitust ja sõnadevahelisi moodustusseoseid. Seoste alusel on sõnad koondatud ligi 9000 sõnapereks. Sõnapere koondab kokku kõik need sõnad, mis on üksteisest moodustatud, milles kordub üks ühine tüvi, mis seob kõiki sõnapere liikmeid.

You don’t have the permission to edit this resource.