The Finnish Broadcasting Company Corpus of Subtitles

YLE-korpus

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730134

Digital research material of translated subtitles compiled by Jukka Mäkisalo and Sonja Tirkkonen-Condit, 2005. The corpus contains all the digital TV subtitles of the Finnish Broadcasting Company from 1992 to 2004.

More information on the corpus: https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=1&id=-29931

View resource description in all available languages

Jukka Mäkisalon ja Sonja Tirkkonen-Condit v. 2005 laatima käännetyn tekstityksen digitaalinen tutkimusaineisto. Yle-ruututeksikorpus sisältää kaikki Ylen lähettämät digitaaliset tv-tekstitykset v. 1992-2004.

You don’t have the permission to edit this resource.