The Historical Concordance of Estonian Bible Translations

View resource name in all available languages

Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants

The aim of the database is to provide a survey of the evolution of spiritual Estonian in the 17th and beginning of the 18th centuries. The database contains text translations and glossaries to them, enabling searches (on completed parts) a) by authors or texts, b) by passage, c) by a modernised keyword.

View resource description in all available languages

Andmebaasi eesmärk on pakkuda ülevaadet vaimuliku eesti keele kujunemisloost 17. sajandil ja 18. sajandi alguses. Andmebaas sisaldab tõlketekste ja nende põhjal koostatud sõnastikku ning võimaldab (valminud osades) otsinguid a) autorite või tekstide kaupa, b) kindla piiblikoha järgi ning c) tänapäevastatud märksõna järgi.

You don’t have the permission to edit this resource.