The Northern Sami-Finnish-Northern Sami Dictionaries of Neahttadigisánit

View resource name in all available languages

Neahttadigisánitin pohjoissaame-suomi-pohjoissaame-sanakirjat

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073063

http://islrn.org/resources/452-785-459-365-4

The Northern Sami-Finnish-Northern Sami dictionaries are based on the database of the Álgu-project of The Institute for the Languages of Finland’s and Giellatekno’s work on the Oahpa learner's aid for acquisition of the Northern Sami language. Also ordinary Finnish words have been added to the dictionaries.
Each dictionary contains about 11,000 lemmas.

View resource description in all available languages

Pohjoissaame-suomi-pohjoissaame-sanakirjat perustuvat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Álgu-projektin sanastoihin ja Giellateknon työhön pohjoissaamen Oahpan parissa. Sen lisäksi olemme lisänneet tavallisia suomenkielisiä sanoja.

Jokainen sanakirja sisältää n. 11000 hakusanaa.

You don’t have the permission to edit this resource.