The Online Dictionary of the Estonian Sign Language – Estonian

View resource name in all available languages

Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik

The dictionary contains over 4000 entry words, enabling search either by an Estonian word or a by a sign of Estonian sign language. The target users are learners of Estonian sign language and the users of Estonian sign language who study Estonian.

View resource description in all available languages

Sõnastik sisaldab üle 4000 märksõna ning võimaldab otsingut eestikeelse sõna või eesti viipekeele viipe alusel. Sõnastik on mõeldud nii eesti viipekeele õppijatele kui ka eesti viipekeele kasutajatele eesti keele õppimiseks.

You don’t have the permission to edit this resource.