The Swedish Wordnet

View resource name in all available languages

Svenskt ordnät

Svenskt ordnätThe Swedish Wordnet

The Swedish Wordnet

View resource description in all available languages

Svenskt OrdNät är ett betydelsebaserat svenskt lexikon på dator som kan kopplas till ett antal parallella lexikon för andra språk.

You don’t have the permission to edit this resource.