Valency corpus

View resource name in all available languages

Valentsikorpus

The Valency Corpus consists of orthographic passages from the Postimees daily, whose emotional tone (positive, negative, ambiguous, neutral) has been identified by readers. The identification was done using the method of dominant opinion (Pennebaker et al. 1997). The corpus is mainly intended to train statistical models, but it can also be used for other purposes. Queries can be done by rubrics (“Opinion“, “Estonia“, “Culture“, “Sports“, “Abroad“, “Criminal“) as well as by the emotional tone (positive, negative, ambiguous, neutral).

View resource description in all available languages

Valentsikorpus koosneb "Postimehe" artiklite ortograafilistest lõikudest, mille emotsionaalsuse (positiivne, negatiivne, vastuoluline, neutraalne) on määranud lugejad. Kasutatud on domineeriva arvamuse meetodit (Pennebaker jt 1997).
Valentsikorpus on mõeldud eeskätt statistiliste mudelite treenimiseks, kuid seda saab kasutada ka muudel eesmärkidel. Päringuid on võimalik teha nii rubriike (Arvamus, Eesti, Kultuur, Sport, Välismaa, Krimi) kui ka emotsionaalsust (positiivne, negatiivne, vastuoluline, neutraalne) arvesse võttes.

You don’t have the permission to edit this resource.